สยจ.ภาคกลาง

 

 • กาญจนบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 200/16 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000    
  โทร. 0-3456-4175 โทรสาร 0-3456-4254

  

 • จันทบุรี   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมื่อง จังหวัดจันทบุรี   22000    
  โทร. 0-3930-2480  โทรสาร. 0-3930-2479

 • ฉะเชิงเทรา สำนักยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000      
  โทร. 0-3851-4375  โทรสาร. 0-3851-4375

 

 • ชลบุรี   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  เรือนจำกลางชลบุรี เลขที่ 135/5  หมู่ 2  ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมื่อง จังหวัดจันทบุรี   20000   
  โทร. 0-3828-8932  โทรสาร. 0-3828-8933

 • ชัยนาท อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท  ชั้น 2  ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลในเมื่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท   17000   
  โทร. 0-5641-1928 , 0-5641-1873  โทรสาร. 0-5641-2103

 

 • ตราด  อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด  เลขที่ 1133  หมู่ 1  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง    จังหวัดตราด  23000  
  โทร. 0-3952-4031-2  โทรสาร. 0-3952-4033

 • นครนายก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/12-15  หมู่ 7  ถนนสุวรรณศร   ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000  
  โทร.0-3731-5002   โทรสาร.0-3731-5053

 

 • นครปฐม   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  เลขที่  898/10  ถนนเพชรเกษม   ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม   73000  
  โทร. 0-3421-3169  โทรสาร. 0-3421-3165

 

 • นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2)  ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  11000  
  โทร. 0-2589-0481 ต่อ 141  โทรสาร.0-2589-0481 ต่อ141

 

 • ปทุมธานี   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า)     ถนนปทุมธานี - สามโคก ตำบลบางปรอท  อำเภอเมือง   จังหวัดปทุมธานี 12000  
  โทร. 0-2581-3990 - 1  โทรสาร. 0-2581-3990

 

 • ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2   (หลังเก่า)   ตำบลประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  
  โทร. 0-3260-1326   โทรสาร. 0-3260-1258

 

 • ปราจีนบุรี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี  เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง    จังหวัดปราจีนบุรี   25000  
  โทร. 0-3721-2088  โทรสาร. 0-3721-1616

 

 • พระนครศรีอยุธยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 9/25 หมู่ 3  ตำบลคลองสวนพลู   อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
  โทร. 0-3240-2590   โทรสาร. 0-3240-2591

 

 • เพชรบุรี  เรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 69    ถนนหน้าเรือนจำ   ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000  
  โทร. 0-3240-2590  โทรสาร. 0-3240-2591

 

 • ระยอง   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง  เลขที่ 144 หมู่  2  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000  
  โทร. 0-3801-1701 โทรสาร. 0-3801-1702

 

 • ราชบุรี  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี   เลขที่ 666/4 หมู่  5  ตำบลเจดีย์หัก   อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000  
  โทร. 0-3239-1406  โทรสาร. 0-3239-1407

 

 • ลพบุรี   อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2  เลขที่ 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
  โทร. 0-3678-2207  โทรสาร. 0-3678-2206

 

 • สมุทรปราการ  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ  เลขที่ 545/1 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
  โทร. 0-2395-3882 , 0-2395-3705  โทรสาร. 0-2395-3882

 

 • สมุทรสงคราม   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1  เลขที่ 212 หมู่  3 ตำบลลาดใหญ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  
  โทร. 0-3471-8420-1  โทรสาร. 0-3471-8421

 

 • สมุทรสาคร   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3  เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
  โทร. 0-3442-5236  โทรสาร. 0-3442-6236

 

 • สระแก้ว   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมชั้น 2  ศูนย์ราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  27000
  โทร. 0-3742-5320   โทรสาร. 0-3742-5321

 

 • สระบุรี   เรือนจำจังหวัดสระบุรี   เลขที่ 2 ซอย 17  อำเภอเมือง ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง  18240  
  โทร. 0-3621-315   โทรสาร. 0-3621-3159

 

 • สิงห์บุรี   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  อาคารศรีประมงค์ เลขที่  259/6  หมู่ 7  ถนนสิงห์บุรี - บางระจัน ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  16000  
  โทร.0-3652-3755-6  โทรสาร. 0-3652-3755

 

 • สุพรรณบุรี   อาคารบริษัทศรีพูนทรัพย์  (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี)  เลขที่ 137   ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  
  โทร. 0-3552-4126  โทรสาร. 0-3552-4127

 

 • อ่างทอง   เรือนจำจังหวัดอ่างทอง  เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  
  โทร. 0-3561-5787-8  โทรสาร. 0-3561-5787

 

วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2013