สยจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 • กาฬสินธุ์  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
  โทร. 0-4381-6403 โทรสาร. 0-4381-6404

 • ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทร. 0-4324-3707 โทรสาร. 0-4324-6771

 • ชัยภูมิ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทร. 0-4481-3452 โทรสาร. 0-4481-3453

 • นครพนม  อาคารศูนย์ฟิตเนต (เรือนจำเก่า) เลขที่ 394 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
  โทร. 0­4251­1823 โทรสาร. 0­4251­1832 

 • นครราชสีมา  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7­8 ถนนร่วมเริงไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  โทร. 0­4435­3955 โทรสาร. 0­44353955 

 • บุรีรัมย์   อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ( ตรงข้ามไปรษณีย์บุรีรัมย์ ) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
  โทร. 0-4460-2309 โทรสาร. 0-4460-2308

 

 • มหาสารคาม   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
  โทร. 0­4372­2077 โทรสาร. 0­4372­2077 

 • มุกดาหาร   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 
  โทร. 0­4261­4401 โทรสาร. 0­4261­4402 

 • ยโสธร  อาคารศาลากลางหลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  โทร. 0-4572-5180 โทรสาร. 0-4572-5179

 • ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
  โทร. 0-4351-3233 โทรสาร. 0-4351-3244

 • เลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1 หมูที่ 1 ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
  โทร. 0-4281-4737 โทรสาร. 0-4281-4742

 • ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
  โทร. 0-4564-3657-8 โทรสาร. 0-4564-3658

 • สกลนคร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 1903 ถนนศูนย์ราช  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
  โทร 0-4271-3400 โทรสาร 0-4271-2037

 • สุรินทร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
  โทร. 0­4404­0914 โทรสาร. 0­4401­0915 

 • สุรินทร์ สาขารัตนบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4459-9266 โทรสาร. 0-4459-9266

 • หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  โทร. 0-4241-3774-6 โทรสาร. 0-4241-3775

 • หนองบัวลำภู อาคารสำนักงานบังคับคดี ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  โทร. 0-4237-8404 โทรสาร. 0-4237-8405

 • อำนาจเจริญ สำนักงานยุติธรรมจ อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 3700
  โทร. 0-4552-3172 โทรสาร. 0-4552-3171

 • อุตรธานี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 75 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
  โทร. 0-4224-9345 0-4224-9143 โทรสาร. 0-4224-9345

 • อุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลจาระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
  โทร. 085-7770177 087-4557655 โทรสาร.-

 • บึงกาฬ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 250 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
  โทร. 0-4249-1637 โทรสาร 0-4249-1724

 

วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2013