1. ภาคกลาง
  2. เหนือ
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. ภาคใต้
ตั้งแต่
ถึง

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น