คู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

เว็บไซต์สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
http://www.jpo.moj.go.th/ชื่อจังหวัด(ภาษาอังกฤษ)

และเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการได้ที่ 
http://jpo.moj.go.th/ชื่อจังหวัด(ภาษาอังกฤษ)/administrator

เอกสารแนบ

Download manual_website.pdf

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 07 ธันวาคม 2016