1. ภาคกลาง
  2. เหนือ
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. ภาคใต้

โครงการยุติธรรมจังหวัดร่วมใจ ท้องถิ่นร่วมพลังสร้างความยุติธรรมสู่ชุมชน(อบต.ห้วยไร่)

ประมวลภาพถ่ายโครงการยุติธรรมจังหวัดร่วมใจ ท้องถิ่นร่วมพลัง สร้างความยุติธรรม สู่ชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ครั้งที่  2  วันศุกร์  ที่  6  มีนาคม  2552

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

 
   
   

   
 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดแพร่

ออกพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ อบต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

 โดยมี นายบุญช่วย  พันธ์มณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยไร่ จำนวน 51 คน

ที่มา :

แพร่

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2013

ผู้ชม :

1785