1. ภาคกลาง
  2. เหนือ
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. ภาคใต้
ตั้งแต่
ถึง

ขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธธรมชุมชนฯ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น